Feltalálták az Isten-gént?

Audio file

Dean Hamer amerikai genetikus évekkel ezelőtt a homoszexualitás génjéről írt könyvet. Újabban az Isten-gén állítólagos felfedezésével lepte meg a világot. Elmélete szerint az emberek spiritualitásra, misztikus élmények átélésére való hajlamát részben egy genetikai tényező határozza meg. A misztikus élményekre való hajlam, a hit valamiféle hatodik érzékként való megélése egyeseket alkalmassá tesz a teljes önátadásra, a természetfölöttivel, a természettel és az emberekkel való egység tökéletes megélésére. A fantasztikus hír nagy port vert fel a média világában.

A modern ember arra törekszik, hogy a tudományt és a vallást kibékítse. A legjobb vallás az lenne, mely kiküszöbölné a hitet, ezért sokan a tudomány fejlődésétől várják az áttörést, a hit végleges megszűnését. Az Isten-gén reklámszerű bejelentése valójában a divatos New Age irányzathoz kapcsolódik, amit nem könnyű meghatározni. Nem vallás, mégis vallási jellege van, nem filozófia, inkább valamiféle gondolkodásmód az emberről, a világról. Nem tudomány, mégis „tudományos” törvényekre hivatkozik. Valamiféle ködkép, melyben van ezotéria és okkultizmus, vannak mitikus eszmék az élet titkairól és távol-keleti vallási hagyományok bibliai idézetekkel fűszerezve. A világszerte felkapott „vallásnak” nincs székhelye, nincsenek szent könyvei, nincs vezetője, nincsenek dogmái. Ez egyfajta „szellemi lelkiség” a szó tágabb értelmében, mely Isten nélküli üdvösséget kínál. A New Age-nek igen nagy sikere van. Több millióra becsülik a beavatottak számát, sajtótermékeik a világ minden pontján megtalálhatók.

A reklámszövegek pszichológiai szakértelemmel megszerkesztett üzenetek. Íme, néhány: „Kész Ön arra, hogy új világot teremtsen? Meg kell változtatni a világot! De hogyan, ki által? A választ csakis Ön adhatja meg! Ne várja, hogy szomszédja tegye meg az első lépést! Ne remélje, hogy a kormány, vagy a közigazgatás érzékeli az Ön leghőbb vágyait! Csatlakozzék az emberek millióihoz, akiknek ugyanez a célja: együtt gondolkodni és cselekedni a boldog jövő megteremtése érdekében. Gondolkodjon, milyennek szeretné látni a világot! Tágítsa látókörét, családját, környezetét győzze meg arról, hogy a mindnyájunkat átjáró világszellem csodát tesz általunk. Vessen számot: mit hozott a tudomány és technika? A haladás, a kényelem mellett csalódást, lelki sivárságot, céltalanságot, noha Ön boldogságra született. Higgyen nekünk, ha hozzánk csatlakozik, vágyai valóra válnak.”

Ki hiszi el mindezt? – kérdezik sokan. Olyan ez, mint egy sci-fi, senki nem dől be neki! De ne ámítsuk magunkat, emberek milliói elhiszik. Amerikában, Nyugat Európában, sőt a mi tájainkon is a vallásilag műveletlen emberek – és ezekből egyre több van – gondolkodását a vallási mezbe öltöztetett reklámözön befolyásolja, ilyen irányba tereli. Mert – végül is – valamilyen vallás-féleségről van szó, ami megváltást ígér. És a lélek szabadulni akar a személytelen tudomány és a technikai civilizáció kábulatából. Csipkerózsika végre felébred, és rácsodálkozik a világra.

A New Age azzal vádolja a kereszténységet, hogy hiányzik belőle a személyes élmény, bizalmatlan a misztikummal szemben, szüntelen erkölcsi prédikációkat tart, görcsösen ragaszkodik a tanok sérthetetlenségéhez. mellőzi a létélmény fontosságát, ami a vallás legfontosabb jellemzője kell hogy legyen A New Age a pszichológiát is beépíti eszmerendszerébe. Jungra hivatkozva állítja, hogy az emberben van egy kollektív tudatalatti, ami olyan, mint az emberi tudás raktára – amióta ember él a földön: képekből, ábrázolásból, elképzelésekből, tapasztalatokból áll. Ehhez a tudat alatti, hihetetlenül gazdag élménytárhoz mítoszok, álmok, eksztázisok révén hozzá lehet férni. Azok útmutatását kell követni, akik a tudatalatti gazdag világában járatosak. Az emberben nem az „én” van legmélyebben, hanem a szellemi „mag”, ami nem más, mint maga Isten, és ez a „mag” nem különbözik tőlünk, tehát létünk gyökerében mi magunk vagyunk az Isten. Dean szerint az Isten-gén rejtett formában mindenkiben megtalálható és megtapasztalható.

A keresztény egy mondatba sűrített válasza a megtestesülés titka: az Isten Fia Szűz Máriától született, hogy minket megváltson és üdvözítsen. Az élő Istent tagadó és istenpótlékokat kereső kortársaink vergődése elgondolkodtató. Akinek fáj valamije, az kipróbálja az összes orvost. Ez a magyarázata annak, hogy olyan bő kínálata van a titkos ismereteknek és boldogság-recepteknek. Az egyházakra egyre nehezebb feladat vár.