Impresszum

Dr. Czirják Árpád

Dr. Czirják Árpád

pápai prelátus
a Székely Fórum megalapítója

1943. január 7-én született Gyergyócsomafalván. Elemi tanulmányait szülőfalujában, a középiskolát Gyulafehérvárt végezte. A Hittudományi Főiskola elvégzése után pappá szentelték. Lelkipásztor volt Tűrben, Kézdivásárhelyt és Kolozsvárt.

Kötetei: Erdélyi magyar breviárium (három kötetben), Pogány és keresztény örökség. Számos teológiai és kulturális témájú tanulmány és publicisztikai írás szerzője.

 


 

A hangfelvételek és szövegek előkészítésében közreműködött: Marosán Csaba és Mátyás Zsolt Imre színművészek, illetve Rostás-Péter Emese olvasószerkesztő.