A csíksomlyói arany rózsa

Audio file

A görög mitológia szerint Erisz aranyalmát gurított az olümposzi lakomára összegyűlt istennők elé, amelyen a „legszebbnek” szó volt olvasható. Rövidesen bonyodalom keletkezett, mert mindenik grácia saját magát tartotta a legszebbnek. A viszályt Zeusznak sem sikerült lecsillapítania, ami végül a trójai háborúba torkollott.

Ferenc pápa arany rózsát hozott a csíksomlyói Szűznek, a „legszebbnek”, hiszen ő az egyetlen bűn nélküli teremtmény világunkban. A pápa ezúton is kifejezte Mária-tiszteletét. A pápára várakozó zarándokok hangulatát a zsoltáros szavai hűen tükrözték: „Tekintetem a hegyek fölé emelem, ahonnan segítség jön számomra.” (Zsolt 120,1) Csíksomlyó zarándok népe pünkösd szombatján már évszázadok óta Somlyó hegyére figyel, üzenetre vár, a búcsú kegyelmeivel töltekezik. A búcsúfia, a búcsús élmény egész esztendőre kihat. A pápalátogatás újabb reményt csillantott fel az erdélyi keresztény magyarság számára: végre Erdélyről is hall a nagyvilág, hiszen a világegyház főpapja látogatott el Csíksomlyóra, hogy elmondja üzenetét az egybegyűltek és a világon szétszóródott magyar keresztények számára.

A zarándokok borús reggelre ébredtek, később szakadó esőben várták a már hetekkel korábban beharangozott nagy eseményt. Senki sem gondolta, hogy a Tábor-hegy dicsősége ragyogja be Somlyó hegyét, de mindenki várt valamit, ami erőt, bátorítást jelenthet egy kisebbségbe került nép számára. Mintha a zord idő a pápa arcára is rányomta volna bélyegét, a máskor folyton mosolygó pápa komoly, majdhogynem komor arcát mutatta, amit igehirdetése is tükrözött. Homíliát mondott, amit a világ bármely pontján, bármikor elmondhatott volna, de beszéde Csíksomlyó számára üzenetet alig tartalmazott. Közös útról beszélt, a kiengesztelődést sürgette, amit sokszor hangoztat igehirdetéseiben. Ahhoz az erdélyi magyarsághoz szólt, amely immár száz éve a közös utat járja, de mára már az út szélére sodródott, ezért a közös útról való letérőt, a kiutat keresi, hogy végre saját útjára lépjen fennmaradása érdekében.

Évekkel ezelőtt közfelháborodást okozott, hogy a román diplomácia a pápát a fővárosban karanténba zárta – most eljött ugyan a pápa, de szolgálatától többet vártak. Ferenc pápának nem sikerült megszólítania a tiszteletére összegyűlt tömeget. A pápalátogatás egy héttel előzte meg a csíksomlyói búcsút. A Szentlélek tűznyelveken történő kiáradását a pápalátogatás tűzgyújtása előzhette volna meg, ez viszont sokak szomorúságára elmaradt.

A pápalátogatás jó alkalom lett volna arra, hogy a Vatikánban Márton Áron boldoggá avatási aktáját leporolják, de ez is elmaradt. A pápai homília hangszerelésén sokat javíthatott volna, ha a magas rangú vendég az erdélyi összmagyarság ikonikus alakjának nevét legalább megemlíti. A pápa a börtönökben vértanúként elhunyt görög katolikus püspökök szentté avatására érkezett Romániába, Csíksomlyó ennek az útnak kitérője volt. A görög katolikus egyház vértanúira emlékeztek, a magyarok pedig arra gondolhattak, hogy Márton Áron vértanú is lehetett volna, de a Gondviselés más irányt jelölt ki számára. Az ötévi börtön, a hosszú évekig tartó kényszerlakhely, a zsidók, védtelenek, üldözöttek melletti hősies kiállása a nagy püspököt mindenképpen a hitvallók sorába emeli. A Vatikánban ügye a boldoggá avatás folyamatának csak kezdetéig jutott, és most a folytatásra vár, de úgy tűnik, hogy egyes szentté avatási perek kimenetelére soká kell várni, hiszen a Vatikán malmai lassan őrölnek.

A román görög katolikus egyház a mártír püspökök szentté avatási ünnepén örömmámorban úszott. Márton Áron boldoggá avatása az erdélyi magyarság számára hasonló örömet jelentene, azt a hitet erősítené a csüggedőkben, hogy a megdicsőült közbenjáró ugyanazt az göröngyös utat járta, mint amelyen híveinek és honfitársainak is haladniuk kell.

Sokak hiányérzete ellenére a pápalátogatásnak megvolt a hozadéka. A látványos esemény a Vatikánban csupán egyike a számos eseménynek, az erdélyi katolikus egyház életében viszont mérföldkövet jelent. Az erdélyi részegyház átélhette a világegyházhoz való tartozás örömét. A nagy esemény maradandó emlék. A csíksomlyói Szűz kegyszobrát övező hervatag virágok közé bekerült a hervadhatatlan arany rózsa is. A vegyes érzelmeket kiváltó pápai látogatás legkevésbé sem ingatta meg a Péter sziklájához való ragaszkodást. Péter apostol egyházához tartozni nem hangulat, hanem hit kérdése. Somlyó hegyén továbbra is felcsendül az ősi himnusz: Tartsd meg Isten, Szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!