Válaszút előtt

Audio file

Az ateista, balliberális eszmeáramlat fanatikus képviselői nemcsak hirdetik, de következetesen végre is akarják hajtani elképesztő programjukat. Vajon jöhet-e még valami jó az Egyesült Államokból – kérdezhetjük. Az utóbbi elnökválasztás alkalmával mintha a téboly eluralkodott volna a világ vezető nagyhatalmán. Egy afroamerikai bűnöző meggyilkolása miatt elszabadult a pokol: a színesbőrű anarchisták heteken át rendőrökre támadtak, üzleteket raboltak ki, törtek-zúztak, rémületben tartották a lakosságot. A nemzetközi médiában, hírcsatornákon megszólaló propagandisták elképesztő gondolatokat fogalmaznak meg: a fehér ember megérett a pusztulásra, a harmadik világ ellen elkövetett vétkeire nincs bocsánat, a jövő a színesbőrűeké. A hagyományos európai kultúrát le kell rombolni, mert az akadálya a posztmodern kibontakozásnak, az egyházzal végképp le kell számolni. A karácsonyt sebtében el is törölték, a múlt nagyjainak szobrait megtizedelték. Az Európai Unió vezetői a világbotrányt elhallgatták, azt Amerika belügyének tekintették. Tudomásul kell venni, hogy az Európai Unió már hosszú évek óta amerikai kottából játszik. A globalizáció tengeren túli magyar dalnoka fújja a sípot, fennhangon hirdeti: fel kell gyorsítani az Európába történő bevándorlás ütemét. A kitűzött programot akadályozó magyar kormányt térdre kell kényszeríteni, ha szépszerével nem megy, erőszakkal.

A világot átalakító, nagyszabású terv körvonalai már kirajzolódtak, a liberális média ezt szajkózza hosszú évek óta. Egy magyarországi liberális lap cikkírója azért háborog, mert az iskolákban még mindig fakultatív hitoktatás folyik, aminek helyébe sürgősen be kell vezetni a tőzsdetanfolyamot, hogy a fiatalok a pénz világában versenyképesek, eredményesek legyenek. Az anyaország fiataljainak jelentős része vallási analfabéta, de a cikkíró a boldog jövőt a pénzszerzésben látja.

A genderprogram idejétmúltnak tartja a férfi–nő embertípust, a teljes szabadság jegyében az egyénnek kell eldöntenie, hogy férfinek vagy nőnek vallja-e magát, de akár nemek feletti csodalény szerepében is tetszeleghet. Magyarországon már megjelentek a kisgyermekek számára írt új meséskönyvek, amelyekben a királyfi királyfival, a királykisasszony királykisasszonnyal köt „boldog” házasságot. A kiskorúak és fiatalok megrontását megakadályozó magyar parlamenti döntésre felhördült az egész liberális világ. Elhangzott a jelszó: Európa közepén a jobboldali keresztény, nemzeti kormány botrány. A belső ellenzék a nyugati liberálisokkal karöltve a legitim kormányt mielőbb el akarja söpörni, az ellenzéki pártok elveiket feladva a siker reményében összefogtak.

Lerombolni a hagyományos, hosszú évszázadok alatt felépített, jól bevált erkölcsi világrendet? Nem agyrém, ha a hívő ember az erőszakos, pusztító irányzat láttán a Gonosz Lélek ádáz támadására gondol. A lelkismeret bíró az ember lelkében, ítélkezik a gondolatok, cselekedetek felett. Hát elaltatták lelkismeretüket azok, akik önkényes, ateista, nihilista eszméiket a világ népeire akarják kényszeríteni? Mihez kezdjen a békés polgár a felbolydult világban tapasztalható romboló erőkkel szemben, amelyeknek birtokában van a hatalom, a pénz és a média?

A Gonosz Lelket, a Sátánt még a hívők soraiban is a mitológia világába utalják, noha a kinyilatkoztatás határozottan tanítja reális létét. Krisztus a pusztában, nyilvános működése kezdetén nem rémképekkel, hanem a Sátánnal küzdött, és tanítványainak tudtára adta, hogy abban a szellemi küzdelemben, amely a teremtéstől az utolsó ítéletig tart, a Gonosz Lélek egyre nagyobb erővel küzd az erkölcsi világrend ellen. Szellemi lényként nagyon is ismeri az embert, a történelem rejtett eseményeit. Olykor harcias madáchi arcát mutatja, olykor szentnek álcázza magát. A szándék és cél egyértelmű: rászedni, letéríteni az emberiséget az üdvösség útjáról.

Jakab apostol így fogalmaz: „Hiszed, hogy csak egy Isten van, s jól is teszed. Ám ezt a Gonosz Lélek is hiszi.” (Jak 1, 19) A Gonosz Lélek is hisz, hisz győzelmében, rosszra hajló értelmével és akaratával küzd az erkölcsi rend ellen. Lénye ellentmondás: jó helyett rosszat, szeretet helyett gyűlöletet hirdet, aminek bénító emlékei a koncentrációs táborokból, a Gulág-szigetekről és a kommunista börtönökből visszaköszönnek.

A Gonosz Lélek nem fekete isten, teremtmény, mely visszaél szabadságával, Isten szántóföldjébe a búza közé konkolyt hint. Ezt teszi az ítélet napjáig, amikor a példabeszéd valóra válik: a konkolyt összeszedik és tűzre vetik. (Mt 13) De mi történik addig? A konkoly elfojtja a búzát?