Arc és álarc

Audio file

Weiss Mihály, Brassó város főbírája tehetségét a diplomácia területén kamatoztatta. Bocskai István, majd Rákóczi Zsigmond követeként gyakran megfordult a császári udvarban, a Portán és a román vajdaságokban. Amikor Báthory Gábor megtámadta a szászokat, akkor a diplomáciával már nem boldogult, népe mellé állt, és szembeszállt a fejedelemmel, amiért életével fizetett.

A diplomácia az ő korában is, és ma is a politika szerves része. A külképviseletek rendeltetése az állam megfelelő megjelenítése egy idegen országban. A diplomáciai kapcsolat megromlása, megszakítása az államok közötti viszony elmérgesedésének a jele. Az idősebb nemzedék még emlékszik a néhai román diktátor nemzetközi visszhangot kiváltó, durva intézkedésére, amellyel a kolozsvári magyar főkonzulátust az országból kitiltotta.

A diplomatatevékenység történelmi, jogi felkészültséget, nyelvismeretet igényel, és olyan bel- és külföldi politikai tapasztalatot, amellyel kevés ember rendelkezik. Egy állam külügyeinek intézése, vezetése, a nemzetközi politikai intézményrendszerbe való tagolódása elméleti és gyakorlati tudomány, sokak szerint művészet. A rossz nyelvek szerint a diplomata, ha partnerének igen-t mond, az valójában talán-jelent, a talán nem-et, ha pedig az ügyfélnek nemleges választ ad, akkor nem diplomata.

A diplomaták elvileg nem politizálnak, ám a gyakorlatban ez éppolyan ellentmondás, mint a világnézetmentes iskolai oktatás. A diplomácia valójában a politika szolgálatában áll. A diplomaták munkáját bizonyos titok lengi körül, hiszen tevékenységük többnyire kizárja a nyilvánosságot. Különböző előjogokkal, mentességgel rendelkeznek, és egy részük szoros kapcsolatban áll a titkosszolgálatokkal, amelyek a diplomácia égisze alatt fontos információkat gyűjtenek.

Fenntartásaink vannak a diplomatákkal kapcsolatban, ám arra már alig gondolunk, hogy a mindennapi életben mi magunk is valamilyen formában és mértékben rájuk hasonlítunk. A tömeges járvány idején maszkot viselünk, ami a száj és orr eltakarására szolgál. Ha viszont a maszkot feljebb toljuk, egész arcunkat eltakarjuk, a maszk álarccá válik. A maszktól a járvány után megszabadulunk, de a láthatatlan álarcot egész életünkön át hordjuk.

Már a kisbaba is, öntudatlanul is megtéveszti anyját. Miért sír? – Többnyire nincsenek fájdalmai, de sírásával jelzi a simogatás vagy a táplálék hiányát. A felemás viselkedés később a kamaszkorban is megfigyelhető, amikor a gyermekember keresi önmagát, elkezdi utánozni bálványai hajviseletét, beszédmódját, életvitelét. Ha később, a hobby-korszak után is kitart korábbi szokása mellett, akkor „amilyen a város, olyan a János” magatartást ölt magára, hogy könnyű legyen a váltás, az új helyzetbe, környezetbe való beilleszkedés. Mindenkivel összebarátkozik, aki boldogulását segíti. A kommunista rendszer haszonélvezői is ezt tették, a rendszerváltáskor hátraarcot vágtak, most pedig a demokrácia és emberi jogok harcos szószólói.

A gyermekek rajonganak a bújócskáért. Amikor a kisgyermek elrejtőzik, élvezi az izgalmat, ő látja szüleit, de szülei nem látják őt. Amikor egymásra találnak, határtalan az öröm. Megismerkedésük első szakaszában a szerelmesek is hasonló praktikát gyakorolnak. A tettetés, az elhallgatás, vagy akár az ártalmatlan füllentés kapcsolatuk kialakulásának velejárója. A házasság, barátság, klub rövidesen felbomlana, ha a résztvevők minden pillanatban pontosan tudnák, hogy partnereik mit gondolnak róluk.

A Biblia szerint a természetfölötti valóságot csak „tükörben, homályosan” látjuk. Ugyanez az emberi kapcsolatokra is érvényes. A szerelem, a barátság, az emberi kapcsolatok fölött gyakran ott lebeg a szorongó kérdés: vajon őszinte a megnyilvánuló viszonyulás, vagy csak látszat? Hányszor megfogalmazódik ez az igény: vallj színt, valóban olyan fontos vagyok számodra, amint azt szavaiddal kifejezed?

A házasság éltető eleme a sírig tartó szeretetvallomás, amit a tettek hitelesítenek. A nők gyakran bókokra vadásznak, és örülnek a túlzott elismerésnek. Különös lények vagyunk mindnyájan: tudjuk, hogy embertársaink gyakran korántsem azt mutatják, amit gondolnak, ugyanakkor feltételezzük, hogy lényeges dolgokban mégsem akarnak átejteni. Az örökös bújócska felnőttkorban az élet mindennapi minikomédiája.

Az élet gyakorta színjáték, mégis a színfalak mögötti valóságát keressük. A szó gyakran kétes üzenetközvetítő, ami tartalmazhat kőkemény igazságot, féligazságot vagy megtévesztő hazugságot. Napjainkban nemcsak a tekintély, hanem a szavak is gyakran elveszítik hitelüket. Szavaink többé-kevésbé jól begyakorlott hangjelekké válnak. Jó hír viszont, hogy az „Ige testté lett”, az Ég őszintén kitárulkozott. Az emberre vár a feladat, hogy őszinte, hiteles választ adjon mind Istennek, mind embertársának.